Det er ikke altid, at ens eget hold af håndværkere er nok til at klare alle de opgaver, som det helt store projekt kræver. Faktisk kan man med byggepladsservice få utroligt mange gode fordele, der går arbejdet hurtigere for dine ansatte, og det kan i sidste ende give en mere tilfreds kunde, fordi deadlinen blev overholdt. Vi giver dig her indblik i, hvad byggepladsservice kan bestå af.

Få styr på værktøjerne med en pladsmand

En pladsmand udfylder faktisk to roller på en byggeplads. Han sørger både for, at der er plads og ryddeligt til, at de ansatte kan arbejde og bevæge sig rundt, og så sørger han også for, at værktøjerne og materialer altid er til at finde på rigtige steder. Det betyder, at dine medarbejdere ikke skal løbe forvirrede rundt og bruge dyrebare minutter på at lede efter noget, der er glemt et helt andet sted.

Skurvogne til frokost og planlægning

Skurvogne er utroligt praktiske på enhver byggeplads, da de kan bruges til et mere strategisk brug samt til noget så grundlæggende som briefings og morgenmad. Skurvogne kan lejes ret billigt, og de kan bruges til et utal af forskellige formål alt efter, hvordan forholdene er på din byggeplads.

Affaldssortering til store byggerier

Der bruges altid mange materialer, og der vil være et væsentlig forbrug af alt muligt forskelligt. Med affaldssortering og koordinering af hele affaldsprocessen kan du og dine håndværkere fokusere på de rigtige opgaver på arbejdspladsen. Kort sagt er der mange muligheder med byggepladsservice, og man kan få løsninger på næsten alle de udfordringer, man opdager på byggepladsen.