Har du hørt om græstage

Der er sådan set, som navnet lægger op til, tage, der har græs på sig; så der er ikke tale om tage, der udelukkende er lavet af græs, men hvor græsset skal ses som et supplement til taget, hvor man kan vælge forskellige former for græs, hvortil man oftest ser sedummåtter benyttet.

Men hvorfor skal man så vælge græstage på ens tag, som både har gang derhjemme i privaten og i det offentlige rum som på forretningstage og bygninger, der er tilknyttet det offentlige?

Det er der faktisk flere grunde til, som vi vil komme lidt nærmere inde på i denne skrivelse.

For tro det eller ej, det er faktisk gavnligt for miljøet i det længere perspektiv, at man udlægger græstage, for græstage er blandt andet med til, at der bliver lagt et ekstra lag på taget, så varmen inde i den valgte bygning ikke forsvinder så let.

Det er med til, at man fyrer mindre op indvendigt, og så sparer man på den måde på CO2-udledningen, hvorfor det også kan give besparelser for ens budget som privat, erhverv eller i det offentlige, når man tilvælger græstage, da det i længden medfører besparelser kontra det beløb, man lægger til at begynde med for den nye tagdækning.

Græstaget er desuden med til at holde på regnvandet meget bedre, end mange andre tagvarianter gør det, hvor det så senere fordamper direkte op i luften igen. Det er med til at hindre brugen af vores kloaksystem, så det således bliver aflastet, og der er en mindre chance for oversvømmelser.

Mange bygninger i specielt tætbebyggende områder kan også have godt af at udlægge græstage, da det skaber grønne omgivelser at kigge på og formentlig skaber lidt kontrast til de andre materialer, som bygningerne i området er bygget af. 

Det vil især komme til syne, hvis bygningerne er placeret i forskellige højdearealer, så man kan kigge rundt på dem.

Som det nævnes, at græstagene er en ekstra påføring af det eksisterende tag, skal man være opmærksom på, hvor meget det nuværende tag kan tåle af ekstra belastning.

Desuden er det også værd at notere sig hældningen på taget og flere foranstaltninger, hvorfor det er en god idé at rådføre sig med en ekspert på området, når du ønsker at få udlagt græstage, så det kan blive gjort med størst omtanke og hensynstagen.

Græstagene bliver i hvert fald en god investering for dig i længden – og miljøet og omgivelserne.