Som forsyningsselskab indsamler I garanteret en række forskellige data om jeres kunder. Det er, hvor meget varme de bruger, måske kan I også se, hvor mange de er i husstanden, og hvor i kommunen de bor henne. Det er alt sammen nogle data, som I kan bruge til at blive klogere på folks varmevaner med. Det kan for eksempel komme jer til gode, hvis I gerne vil lave en kampagne, der sætter fokus på at spare på varmen. Det kan også være, hvis I har mistanke om, at der er et sted, hvor der er et udslip af varme. Hvis der er et område, hvor der bliver brugt usædvanligt meget varme, kan det være med til at give jer et godt billede af det. 

Der er dog mange forsyningsselskaber, der slet ikke får alt det ud af deres måledata, som de egentlig kunne få ud af dem. Hvis du er interesseret i at følge med i, hvad der sker på fjernvarmeområdet, kan det være en god ide for dig at følge med på bloggen Fremtidens fjernvarme. Der har de en række informative og dybegående artikler, hvor du kan blive klogere på området. Det gælder også i forhold til, hvordan I kan bruge jeres målerdata bedst muligt. 

I kan for eksempel også bruge dataene til at forbedre jeres kundeservice. Hvis I kan se, at der er et bestemt område, der har problemer med fjernvarmen, kan I være proaktive og melde ud om det, inden folk begynder at klage over det. Det kan også være ved, at I laver et sms-system, så folk kan få en sms, hvis der er problemer med deres fjernvarme. 

Målerdataene er også et godt redskab, når I skal overveje, hvor I skal lave investeringer henne på fjernvarmenettet. Når I skal blive enig om det, er det altid rart at have nogle tal at kigge på.