Vi mennesker har altid haft en ustyrlig lyst til at forandre vores omverden. Det gælder de samfund vi selv har skabt, og som vi ofte er dybt utilfredse med. Samtidig gælder det også den geografi og natur, som vi er født i. Faktisk er naturen en af de ting, som mennesker gennem tiden har påvirket mest. Nogle vil måske gå så langt som at sige, at påvirkningen af vores omverdener det, som adskiller mennesket fra dyret.

Den måde vi påvirker naturen på, kan være ret katastrofal, som f.eks. når røgen fra vores fabrikker tilsviner luften. I langt de fleste tilfælde er der heldigvis tale om mindre ændringer, som ikke er dårlige, og som ofte forbedre vilkårene for mange mennesker.

Det kan være anlægs arbejde, opførelse af bygninger på steder, der tidligere har været tomme eller noget helt tredje. Mennesker bearbejder, bygger og ombygger nemlig konstant omverden, så den bliver bedre at leve i.

Moderne maskiner gør det lettere

Tidligere foregik en stor del af dette arbejde med menneskets rå muskelmasse som vigtigste værktøj. Det opsled mange menneskerog gik umådeligt langsomt. I nutiden har vi heldigvis opfundet forskellige hjælpemidler, der letter arbejdet en del.

Når vi skal bygge eller forandre noget, kan vi i dag få hjælp af store maskiner. Fordelen er selvfølgelig at maskinerne er langt stærkere end mennesker. Samtidig undgår vi at nedslide folk i byggebranchen fuldstændigt.

Hvis du i dag skal have gravet en rende eller et hul, behøver du altså ikke ansætte tyve stærke mænd og få dem til at pukle sig halvt ihjel for en ussel løn. I stedet kan du blot ansætte nogle få mennesker og skaffe et par rendegravere.  Så kan du bruge resten af pengene på folk og maskiner, der laver noget helt andet arbejde, og på den måde få lavet mere.