Langt de fleste kommuner lægger i dag vægt på, at de gerne vil gøre noget godt for miljøet og klimaet. Det er ikke kun af hensyn til kommunens image, dens forhold til borgerne og det fremtidige miljø, men også fordi der er nogle penge at spare på det for jer som kommune. Når I bruger nogle grønnere løsninger, har fokus på at spare på vandet og bruge mindre strøm i jeres institutioner og bygninger, vil I helt sikkert kunne se det på regnskabet året efter. Selvom I også bør gøre det, fordi det er godt for miljøet, skader det altså ikke, at I også tænker ind, hvor mange penge I kan spare. Det kan også være med til at overbevise nogle. 

Et sted, hvor I kan få masser af inspiration, er kommuneenergi.dk. Det er en stor blog, hvor de har en række dybdegående artikler om, hvordan man som kommune kan blive bedre til at spare på energien. Det kan for eksempel være ved at lave bæredygtige totalløsninger, når I bygger. Der er mange penge at spare på at få lavet noget ordentligt byggeri, når I skal til at bygge. Det kan for eksempel være, når I bygger en ny skole eller en ny daginstitution. På den måde vil I ikke skulle stå med høje udgifter til at renovere senere hen og vil heller ikke skulle ud i at bruge mange penge på el og varme. Hvis bygningerne er lavet som lavenergibygninger, vil I ikke komme til at bruge så meget af det. 

Har I mange kalkbyginger i kommunen, som I skal vedligeholde, kan I også få inspiration til, hvordan I kan gøre det på den billigste og mest bæredygtige måde. Det kan være, at der tidligere er blevet bygget meget med kalk i jeres kommune, eller at jeres rådhus er af kalk. Så kan I også finde inspiration til vedligeholdelse af det.