Skrald og affald er et problem i de fleste moderne samfund. Vi skal nemlig af med det igen. I de fleste lande har man et eller andet indsamlingssystem. Her bliver affaldet samlet ind og kørt væk. I sidste ende bliver det brændt og bliver til elektricitet og varme. Det er ikke et perfekt system. Det øger nemlig luftforureningen at afbrænde affald. Det er dog mange gang bedre end alternativet.

Hvis ikke skraldet bliver indsamlet, vil det nemlig ligge og flyde på gader og stræder. Eller endnu værre i naturen. Det fører til en række problemstillinger.

Først og fremmest tager det lang tid for naturen at nedbryde det meste skrald. Det betyder, at det længe ligger og er til gene for dyr, mennesker og planter. Eksempelvis er meget affald direkte giftigt for dyrene at spise, og derfor er det et problem, hvis det ligger i naturen.

Samtidig består meget af vores affald af brugt emballage. Det er oftest plastik. Når der ligger plastik i naturen, siver der lige så stille mikroplast ned i grundvandet. Det ender i havet. De sidste år har der været stor opmærksomhed på den enorme mængde plast i havet. De fleste kan derfor blive enige om, at det ikke er en god ide.

Til slut er affald også et problem for mennesker. Særligt i byerne. Det er ulækkert, og det kan hurtigt gøre en hyggelig gade klam, hvis den flyder med affald. Desuden lugter affaldet og tiltrækker skadedyr i hobetal. Ingen gider at bo i en by, der ligner en losseplads.

Et effektivt middel imod affald og skrald

De fleste kan derfor blive enige om, at det er en god ide at rydde op efter sig selv. Det kræver imidlertid, at der er muligheder for at smide skraldet ud. Ellers er folk desværre dovne nok til bare at smide det på gaden. Derfor er det mest effektive middel mod skrald at placere en skraldespand på strategisk udvalgte steder.

Kommunen sørger for en god del, men andre aktører er også nødt til at være med. Det gælder arbejdspladser, skoler, diskoteker og visse forretninger. Ingen af disse steder er tjent med, at deres ansatte eller besøgende vader i skrald.

Hvis man skal have en god skraldespand, er det vigtigt at huske askebæger. Cigaretskodder er nemlig også affald, og rygere er slemme til at smide dem på jorden. Hvis du har et problem med skrald, kan det altså løses med en udendørs affaldsbeholder.